יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט
גם בחודש הראשון של החופש הגדול בית הספר פעל במרץ: קיטנה נפלאה ומאורגנת היטב לילדי א-ג, אשר הועברה על ידי מחנכות הכיתות והצוות המקצועי. קיטנת אנגלית חווייתית ביותר אשר הועברה על ידי צוות אנגלית יחד עם מורות מיוחדות שהגיעו מארצות הברית. אכן בית ספר ללא הפסקה. ובנוסף, אירוע מוגנות גדול שאורגן על ידי ועד ההורים.
לתמונות...
קרא עוד...
קרא עוד...
בקבצים להלן מופיעים: ספרי לימוד, רשימת הציוד שצריך לרכוש, ושעות הלימודים בשבועיים הראשונים של השנה
לרשימות...
מידי חודש...
עיתון בית ספר
מכתבים והודעות
מרחבי הכיתות
פעילויות מיוחדות
נושאי הלימוד
הענן החינוכי