יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
בקבצים להלן מופיעים: ספרי לימוד, רשימת הציוד שצריך לרכוש, ושעות הלימודים בשבועיים הראשונים של השנה

ספרי לימוד א תשעט .pdf ספרי לימוד ב תשעט.pdf ספרי לימוד ג תשעט.pdf ספרי לימוד ד מקדמת תשעט.pdf ספרי לימוד ד תשעט.pdf ספרי לימוד ה תשעט.pdf ספרי לימוד ו תשעט.pdf