יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח
 
לסיכום נושא העליה לארץ כתבו הילדים בנושא בעיתון המובא לפניכם

חשוון עליות copy.pdf