יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
 
פתחנו את השנה בשמחה, בטקס חגיגי, בפתיחת תוכנית סיורי יום השישי, ובפעילויות ערכיות לקראת החגים