יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
בבית ספר גוננים לומדים דרך התנסות וחקר של הילדים. אנו מאמינים שכך הלמידה מופנמת יותר ומביאה להישגים טובים יותר. צפו בתמונות של למידה חוקרת ופעילה בכל מקצועות הלימוד.
 
 
עיתון בית ספר
מידי חודש...
מכתבים והודעות
מרחבי הכיתות
פעילויות מיוחדות
נושאי הלימוד
סקראץ'
הענן החינוכי