יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
חגגנו יחד במוזיקה אמהרית, מאכלים מהעדה האתיופית ולמדנו על משמעות החג ומנהגיו. "בקרוב ניגאל - לא נפסיק ללכת לארץ ישראל". תודה למורה דבורה על ארגון האירוע.
 
 
עיתון בית ספר
מידי חודש...
מכתבים והודעות
מרחבי הכיתות
פעילויות מיוחדות
נושאי הלימוד
סקראץ'
הענן החינוכי