יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח
 
עיתון אדר בנושא חברות
לקריאת העיתון...
לסיכום נושא העליה לארץ כתבו הילדים בנושא בעיתון המובא לפניכם
קרא עוד...
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון...
עורכות העיתון: המורות ברכה אביב וטל לוי
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון
לקריאת העיתון...
לקריאת העיתון
לקריאת העיתון...
לקריאת עיתון סיון....
קרא עוד...
בנושא: זהירות בדרכים
לקריאת העיתון...
עיתון בנושא שבת
לקריאת העיתון...
עיתון בנושא שורשים
לקריאת העיתון...
מידי חודש...
מרחבי הכיתות
מכתבים והודעות
עיתון בית ספר
פעילויות מיוחדות
נושאי הלימוד
הענן החינוכי