יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
כאן באתר בתוך "מכתבים והודעות" ניתן להוריד קבצים של רשימות הציוד לתשע"ט
פורסם: 05:36 (24/12/18) נעמה בר-נר